چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

نشريه‌ کرمان‌شهر در سال 1384 با هدف ارتقاي سطح آگاهي دانش عمومي به ويژه در حوزه مسايل شهري و فرهنگ شهروندي با حمايت و هدايت شهرداري و شوراي اسلامي شهر کرمان شروع به کار کرد.
کرمان‌شهر که از آغاز انتشار تاکنون در قالب هفته‌نامه و در هشت صفحه تمام رنگي به طور منظم منتشر شده است زير مجموعه معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري کرمان فعاليت دارد.