چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

شماره: 673 تاریخ: 1398/12/06 صفحه: 8
تشکل، تجمع و راهپیمایی از حقوق شهروندان است
اشاره - منشور حقوق شهروندی ایران لیستی از مهم‌ترین حقوق شهروندان کشور است که در ۲۹ آذر سال 1395 به امضای رئیس جمهور، دکتر حسن روحانی رسید، این منشور شامل 22 سرفصل حقوقی برگرفته از قانون اساسی است. بدیهی است که آشنایی با این حقوق می‌تواند در بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی هر شهروند ایرانی مثمر ثمر واقع شود. به همین منظور هر هفته در کرمان‌شهر، موارد مطرح در یکی از این سرفصل‌ها را با هم بازمی‌خوانیم. این هفته سرفصل « حق تشکل، تجمع و راهپیمایی» را با هم مرور می‌کنیم.

1- شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود.
2- حق شهروندان است که در قالب اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و نظام‌های صنفی در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اجرای قانون مشارکت مؤثر داشته باشند.
3- فعالیت‌های مدنی در حوزه‌های حقوق شهروندی حق هر شهروند است. سازمان‌های مردم‌نهاد باید حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند.
4- حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و شرکت در آنها اقدام کنند و از بی‌طرفی دستگاه‌های مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.