چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

شماره: 673 تاریخ: 1398/12/06 صفحه: 5
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری کرمان خبر داد:
مصرف 78 تن آسفالت برای لکه‌گیری معابر در 10 ماهۀ نخست امسال
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری کرمان از پخش 263 هزار و 375 مترمربع آسفالت در 10 ماهه‌ی نخست امسال در معابر شهر کرمان خبر داد.
به گزارش کرمان‌شهرآن‌لاین، عطاءالله منوچهری با تأکید بر ضرورت آسفالت معابر در شهر کرمان گفت: هم‌چنین طی مدت‌زمان یادشده، 78 تن آسفالت برای لکه‌گیری معابر مختلف شهر کرمان استفاده شده است.
وی به زیرسازی و تسطیح 837 هزار و 227 مترمربع از معابر شهر کرمان نیز اشاره کرد و گفت: در 10 ماهه‌ی نخست سال‌جاری، 16 هزار و 253 مترمربع خاک‌برداری و 35 هزار مترمکعب شن‌ریزی شده است.
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری کرمان پیاده‌روسازی معابر شهر را نیز از اقدامات ضروری دانست که در این دوره‌ی مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفته است و گفت: در 10 ماهه‌ی امسال علاوه بر 895 مترمربع پیاده‌روسازی، 6370 متر از معابر نیز جدول‌گذاری شده است.
منوچهری میزان تراش آسفالت و درزگیری معابر را نیز به ترتیب 9000 مترمربع و 17 هزار و 700 متر طول اعلام کرد.