چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

شماره: 658 تاریخ: 1398/06/26 صفحه: 3
در نشست شورای اجتماعی محلۀ بنی‌هاشم مقرر شد؛
برگزاری یک برنامۀ فرهنگی مذهبی با همکاری شورای اجتماعی و فرهنگ‌سرای ماه بنی‌هاشم
با حضور اعضای شورای اجتماعی محلۀ بنی‌هاشم در فرهنگ‌سرای ماه بنی‌هاشم، مسایل و مشکلات این محله مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش مدیریت ارتباطات معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان، در این نشست که با حضور اعضای شورای اجتماعی محلۀ بنی‌هاشم، نمایندگان دفتر تسهیل‌گری محله و مدیر فرهنگ‌سرای ماه بنی‌هاشم برگزار شد، نقاط قوت و ضعف جشنوارۀ «فصل همدلی محلۀ بنی‌هاشم» که چندی پیش به همت شورای اجتماعی محله و فرهنگ‌سرای ماه بنی‌هاشم، در این فرهنگ‌سرا برگزار شد، مورد ارزیابی قرار گرفت.
در این نشست هم‌چنین مقرر شد یک برنامۀ فرهنگی مذهبی به مدت سه‌روز، با همکاری شورای اجتماعی محله و محوریت فرهنگ‌سرا برگزار شود.