چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

شماره: 641 تاریخ: 1397/11/09 صفحه: 1
شورای اجتماعی محلات از دیدگاه شهرداران محله؛
چشمانی برای آبادانی شهر

از دیدگاه صاحب‌نظران مدیریت شهری، لازم است که مردم در فرایند تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها به صورت مستقیم سهیم و شریک باشند. اولین گام برای رسیدن به این هدف تقویت نگاه محله‌محور در تصمیم‌گیری‌هاست.
تقویت رویکرد محله‌ای می‌تواند سبب دسترسی آسان‌تر اهالی محله‌ها به خدمات شهری، توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌ها، جلب مشارکت مردم در تعیین اولویت‌ها، نیازسنجی‌های محلی و ارتقای جایگاه فرهنگی و اجتماعی باشد.
در همین راستا برای هر محله شهردار محله‌ای برگزیده شده است، اما در برنامه‌ریزی جدید تصمیم بر آن است که با تشکیل شورای اجتماعی، از سرمایه مردمی ساکنان هر محله بیش از گذشته بهره برده شود.
اهمیت حضور شهروندان و مشارکت آنان در قالب شورای اجتماعی محله را می‌توان به دو شکل بیان کرد: 1- شناسایی بهتر مسائل بومی و محلی 2- جلب مشارکت شهروندان و بهره بردن از پتانسیل‌های مردمی در راستای بهبود شرایط فرهنگی و اجتماعی.
برای بررسی دیدگاه‌های شهرداران محله‌ در این زمینه مجالی دست داد تا با برخی از آنان گفت‌وگو کرده و نظراتشان را جویا شویم، آنچه در این صفحه می‌خوانید خلاصه‌ای از نظرات ایشان است که شما را به خواندن آن دعوت می‌کنیم.