چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

شماره: 641 تاریخ: 1397/11/09 صفحه: 2
انتصاب‌های جدید در شهرداری کرمان
شهردار کرمان در احکام جداگانه‌ای، دبیر ستاد گردشگری شهرداری، مشاور شهردار در امور رسانه و روابط‌عمومی و مشاور شهردار در امور جوانان را معرفی کرد.
به گزارش کرمان‌شهر، سیدمهران عالم‌زاده، شهردار کرمان، طی احکامی، محمد جهانشاهی را به‌عنوان دبیر ستاد گردشگری شهرداری، حسین شهابی را به‌عنوان مشاور شهردار در امور رسانه و روابط‌عمومی و علی اسماعیلی را به‌عنوان مشاور شهردار در امور جوانان معرفی کرد.