چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

شماره: 641 تاریخ: 1397/11/09 صفحه: 2
مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری خبر داد:
اجرای تعهدات زیرسازی و آسفالت دورۀ گذشتۀ شهرداری
مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری کرمان گفت: تعهدات زیرسازی و آسفالت دورۀ گذشتۀ شهرداری کرمان با اولویت در حال انجام است.
به گزارش کرمان‌شهر، عطاالله منوچهری در خصوص انجام تعهدات شهرداری به شهروندانی که از سال 91 تا 96 خودیاری زیرسازی و آسفالت پرداخت کرده‌اند، گفت: در این راستا از ابتدای سال‌جاری، 33 معبر شناسایی شده و زیرسازی و آسفالت آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: هم‌چنین تاکنون، 10 معبر زیرسازی و آسفالت شده است.
منوچهری با اشاره به دیگر اقدامات سازمان عمران و بازآفرینی شهری گفت: از هفتۀ گذشته، به‌سازی و جدول‌گذاری بولوار امام صادق (علیه‌السلام) و هم‌چنین زیرسازی بولوار شهید محمدی و کوچۀ چهار بولوار شاهد آغاز شده است.