چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

شماره: 637 تاریخ: 1397/07/10 صفحه: 1
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار خبر داد:
تشکیل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان گفت: پس از تصویب اساس‌نامه‌ی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری کرمان در وزارت کشور، به‌زودی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی تشکیل و فعالیت در زمینه‌ی جذب سرمایه‌گذار آغاز می‌شود.
به گزارش کرمان‌شهرآن‌لاین، رضا دادگرپور افزود: با تصویب اساس‌نامه‌ی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری کرمان در وزارت کشور، مراحل مقدماتی تشکیل این سازمان آغاز شده است.
وی به تغییر چارت سازمانی شهرداری‌های کشور اشاره کرد و گفت: پس از تغییرات ساختاری در حوزه‌های معاونتی شهرداری در پی تصویب اساس‌نامه‌ی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری، مراحل مقدماتی تشکیل این سازمان در معاونت مالی و اقتصادی شهرداری کرمان آغاز شده است.
دادگرپور یادآور شد: پیش از این، حوزه‌ی سرمایه‌گذاری شهرداری در معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی شهرداری و به‌صورت یک واحد فعالیت می‌کرد که با تغییر چارت سازمانی شهرداری‌ها، این واحد به‌صورت یک سازمان و زیرمجموعه‌ی معاونت مالی و اقتصادی و بر مبنای اهداف و وظایف تعیین‌شده در اساس‌نامه فعالیت خواهد کرد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان تعیین چارچوب‌های سرمایه‌گذاری و تبیین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و طرح‌های مشارکتی در شهر کرمان را ازجمله اهداف این سازمان بیان کرد و گفت: با توجه به این‌که توسعه‌ی شهرها در شرایط فعلی بر مبنای درآمدهای ناپایدار و دریافت عوارض ساخت‌وساز با مشکلاتی روبه‌رو شده، ایجاد این سازمان می‌تواند به‌صورتی کاملاً هدفمند زمینه‌های شناخت و جذب سرمایه‌گذار و استفاده از فرصت‌های مشارکتی جهت توسعه‌ی هرچه بیشتر شهر را فراهم کند.