چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

شماره: 637 تاریخ: 1397/07/10 صفحه: 1
در انتخابات هیأت رییسه‌ی شورای اسلامی شهرستان کرمان؛
زهرا ایرانمنش رییس شورای اسلامی شهرستان کرمان شد
در دومین‌سال فعالیت شورای اسلامی شهرستان کرمان، زهرا ایرانمنش، مجدداً، به‌عنوان رییس این شورا انتخاب شد.
به گزارش کرمان‌شهر آن‌لاین، انتخابات هیأت رییسه‌ی شورای اسلامی شهرستان کرمان برای سال دوم فعالیت این شورا برگزار شد.
در این جلسه که با حضور علی سلاجقه، نماینده‌ی فرماندار کرمان و 16 عضو از 20 عضو شورای اسلامی شهرستان کرمان برگزار شد، زهرا ایرانمنش، نماینده‌ی شورای اسلامی شهر کرمان در شورای شهرستان، با 16 رأی موافق، برای دومین‌سال متوالی، به‌عنوان رییس شورای اسلامی شهرستان کرمان انتخاب شد.
در این نشست محمد شجاعی، نماینده‌ی شورای اسلامی شهر باغین در شورای شهرستان نیز، با 14 رأی موافق و دو رأی سفید، به‌عنوان نایب‌رییس شورای اسلامی شهرستان کرمان انتخاب شد.
هم‌چنین احد شعار، نماینده‌ی شورای اسلامی شهر چترود، با 16 رأی، به‌عنوان خزانه‌دار شورای اسلامی شهرستان کرمان انتخاب شد.
در ادامه، علی قصاب‌زاده، نماینده‌ی بخش ماهان با 15 رأی موافق و یک رأی سفید و حسین فاطمی‌نیا، نماینده‌ی شورای شهر زنگی‌آباد، با 16 رأی، به ترتیب به‌عنوان منشی اول و منشی دوم شورای اسلامی شهرستان کرمان انتخاب شدند.
هم‌چنین با توجه به عدم حضور علی‌اکبر مشرفی، سخنگوی پیشین شورای اسلامی شهرستان کرمان، انتخاب سخنگوی این شورا برای سال دوم فعالیت، به جلسه‌ی آینده موکول شد.