چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

شماره: 579 تاریخ: 1396/01/29 صفحه: 1
دبیر هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان کرمان خبر داد:
معرفی تعدادی از ادمین‌های گروه‌های مجازی و مدیرمسئول یک نشریه به دستگاه قضایی
دبیر هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان کرمان گفت: تعدادی از ادمین‌های گروه‌های مجازی و مدیرمسئول یک نشریه، به‌دلیل تبلیغات زودهنگام برای برخی نامزدهای شوراهای شهر، به دستگاه قضایی معرفی شدند.
به گزارش کرمان‌شهرآن‌لاین، فرشید فلاح با تأکید بر این‌که کاندیداهای شورای اسلامی شهر و روستا باید از انجام تبلیغات زودهنگام اجتناب کنند، تصریح کرد: تبلیغات زودهنگام کاندیداها و طرف‌داران‌شان در فضاهای مختلف ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
وی افزود: بر همین اساس تعدادی از ادمین‌های گروه‌های فضاهای مجازی که به تبلیغات زودهنگام برای برخی کاندیداها مبادرت می‌کردند، به دستگاه قضایی معرفی شدند.
فلاح از تمام کاندیداهای شورای اسلامی شهر و روستا درخواست کرد نظم و قانون، اخلاق اسلامی و انتخاباتی را رعایت کنند و گفت: مردم در شهرها و روستاهای مختلف استان، تبلیغات غیرمجاز و زودهنگام افراد در فضاهای مجازی را به هیأت‌های نظارت شهرستان مربوط اعلام کنند.