چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

شماره: 579 تاریخ: 1396/01/29 صفحه: 2
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان:
استعمال دخانیات در حال رانندگی جریمه دارد
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: استعمال دخانیات در حین رانندگی 200 هزار ریال جریمه برای رانندگان متخلف در پی خواهد داشت.
به گزارش کرمان‌شهرآن‌لاین، سرهنگ حمید معین زاده، ضمن تقدیر و تشکر از رانندگانی که پلیس راهنمایی و رانندگی را در جهت کاهش تصادفات نوروزی همراهی کردند، گفت: در این مدت، متاسفانه تعداد اندکی از رانندگان عزیز با زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات، باعث ناهنجاری‌های ترافیکی شدند .
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: یکی از دلایل مهمی که می‌تواند در حواس شش گانه‌ اخلال ایجاد کند، استعمال دخانیات است که باعث بروز تصادفات می‌شود.
وی بیان کرد : در صورتی‌که قرائن و شواهد حاکی از حالت غیرطبیعی یا استفاده‌ی راننده از مواد مخدر و روان گردان باشد، ماموران با استفاده از تجهیزات لازم، نسبت به تشخیص این حالت اقدام کرده و درصورت اثبات حالت بی‌ارادگی حاصل از مصرف مواد مخدر و روان گردان، از رانندگی فرد مورد نظر جلوگیری می‌کنند. در این شرایط ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دو میلیون ریال، گواهینامه‌ی راننده‌ی خاطی به مدت شش ماه، ضبط شده و وی توسط نیروی انتظامی به مرجع صالح قضایی معرفی و خودرو هم به پارکینگ منتقل می شود.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: برای رانندگان متخلف وسایل نقلیه‌ی شخصی که تست الکل و یا مواد افیونی و روان گردان آنان مثبت باشد 10 نمره‌ی منفی و برای رانندگان وسایل نقلیه‌ی عمومی و سنگین 20 نمره‌ی منفی در سوابق گواهینامه‌ی رانندگی آن‌ها لحاظ خواهد شد.