چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

شماره: 576 تاریخ: 1395/12/17 صفحه: 1
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت:
کرمان هیچ آزادراهی ندارد
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: استان کرمان با 1700 کیلومتر بزرگ‌راه، هیچ آزاد راهی ندارد و با برخی از سرمایه‌گذاران برای ایجاد آزادراه در استان کرمان مذاکره شده است.
به گزارش کرمان‌شهر آن‌لاین، محمدمهدی بلوردی افزود: 54 کیلومتر از مجموع یکی از قطعات سیرجان - بندرعباس با مشارکت بخش خصوصی آزادراه می‌شود که اقدامات لازم در این زمینه در دست انجام است.
وی گفت: برای ایجاد بزرگ‌راه در محور سیرجان به سمت شهربابک، انار و یزد با سرمایه‌گذار مذاکره شده و این مذاکرات ادامه دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان بیان کرد: سرمایه‌گذار برای احداث آزادراه کرمان-بندرعباس به طول 354 کیلومتر وارد شده و مطالعات فاز صفر این محور، روز گذشته در وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسیده است.