چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

جمعه 4 خرداد 1397
شماره: 579 - 1396/01/29 - صفحه: 3
عکس موجود نیست هم‌اکنون، سه هزار میلیارد تومان پروژه
در شهر کرمان در دست اجراست مأموران شهرداری زباله‌های خشک را جمع‌آوری خواهند کرد