چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

جمعه 4 خرداد 1397
شماره: 576 - 1395/12/17 - صفحه: 5
عکس موجود نیست ضرورت نظارت و دقت بر اجرای پروژه‌های نوروزی سامان‌دهی تابلوهای فاقد مجوز و غیراستاندارد در منطقه یک شوراهای اسلامی 
متولی پیش‌گیری از آسیب‌های اجتماعی