چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

سه شنبه 31 فروردین 1400
شماره: 673 - 1398/12/06 - صفحه: 2
عکس موجود نیست امید پشت سطرهای طاعون و کرونا‌ استقبال شیرازی‌ها فراتر از حد انتظار بود
اقتصاد کرمان در جدال با کرونا