چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

یک شنبه 28 مهر 1398
شماره: 658 - 1398/06/26 - صفحه: 2
عکس موجود نیست جای خالی صلح
 در جهان محمد جهانشاهی، سرپرست جدید معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شد تا 2 سال پیش
 کسی نمی‌دانست من کرمانی‌ام