چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

جمعه 1 شهریور 1398
شماره: 641 - 1397/11/09 - صفحه: 3
عکس موجود نیست شهر ما شهر دوست‌دار کودک می‌شود مناسب‌سازی یک بوستان در هر منطقه برای استفادۀ معلولان با تمام خیریه‌های مجوزدار همکاری می‌کنیم ۴۰ خودروی فرسوده از سیستم حمل‌ونقل شهرداری خارج می‌شود فضای سبز شهرک خواجو تکمیل می‌شود