چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

جمعه 1 شهریور 1398
شماره: 641 - 1397/11/09 - صفحه: 2
عکس موجود نیست کارتن‌خواب‌ها را به شهرداری معرفی کنید آغاز فاز دوم ساخت تقاطع غیرهم‌سطح شهید الله‌دادی اجرای تعهدات زیرسازی و آسفالت دورۀ گذشتۀ شهرداری بوستان شهید مطهری گذر فرهنگی می‌شود نخستین همایش انبوه‌سازان 
با موضوع «پروژه‌های شهری» ستاد راهبردی شوراهای اجتماعی محله 
تشکیل می‌شود قیمت آب باید منطقه‌ای باشد حقوق عابران پیاده به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد از سه سردیس مفاخر فرهنگی کرمان رونمایی می‌شود انتصاب‌های جدید
 در شهرداری کرمان ترددِ بدونِ مجوزِ کامیون‌ها ممنوع است
میدان‌های محدودۀ منطقه یک سامان‌دهی و زیباسازی می‌شود