چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

جمعه 1 شهریور 1398
شماره: 641 - 1397/11/09 - صفحه: 1
عکس موجود نیست کرمانشهر نشریه شهرداری است اما بوستان شهید مطهری گذر فرهنگی می‌شود از سه سردیس مفاخر فرهنگی کرمان رونمایی می‌شود شهر ما شهر دوست‌دار کودک می‌شود مناسب‌سازی یک بوستان در هر منطقه برای استفادۀ معلولان چشمانی برای آبادانی شهر قدر نگاه کارشناسانه شهردار را به اصلاح ساختارهای معیوب بدانیم  از صفرِ مرمت تا صدِ رونمایی لباس‌های محلی نهان در پستو تیاتر مردمی تیاتر نازلی نیست