چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

یک شنبه 5 خرداد 1398
شماره: 639 - 1397/09/06 - صفحه: 8
عکس موجود نیست محورهای چهارگانۀ شهرداری برای توسعۀ گردشگری میزبانی شهرداری از فعالان گردشگری دنیا
اقدامی مطلوب برای معرفی کرمان «در همین نزدیکی»
این قسمت: «درِ نیمه‌باز»
این قصۀ روزگارِ یک کارگر است