چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

یک شنبه 5 خرداد 1398
شماره: 639 - 1397/09/06 - صفحه: 6
عکس موجود نیست حجامت، باید در مطب پزشک و تحت شرایط بهداشتی انجام شود فصول سرد سال
زمان مناسبی برای حجامت نیست