چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

یک شنبه 5 خرداد 1398
شماره: 639 - 1397/09/06 - صفحه: 4
عکس موجود نیست ورزش همگانی
یکی از حقوق شهروندی است ورزش مکانیزمی است که هوشمندانه تمام مواد اضافی را از بدن دفع می‌کند ورزش همگانی، به حمایت همگانی نیاز دارد قلب بوستان‌های شهر، با ورزش همگانی می‌تپد