چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

جمعه 1 شهریور 1398
شماره: 637 - 1397/07/10 - صفحه: 9
عکس موجود نیست گشایش از دمِ پیران بود جوانان را   
جمعیت سالمندان رو به افزایش است