چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

پنج شنبه 31 مرداد 1398
شماره: 637 - 1397/07/10 - صفحه: 7
عکس موجود نیست تمام پروژه‌های عمرانی شهر کرمان فعال است تشکیل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی
ضرورت تدوین برنامه‌ی راهبردی برای شهرداری کرمان