چاپ نیازمندی های کرمان شهر در پانزده هزار نسخه همرا با نمایش در سایت کرمان شهر و کرمان شهر آنلاین

آگهی های خود را با یک تماس در نیازمندی های کرمان شهر چاپ کنید 09140602416
03432266062

چهارشنبه 30 خرداد 1397
شماره: 629 - 1397/03/08 - صفحه: 1
عکس موجود نیست جانی تازه در کالبد اجتماعی شهر مصمم‌تر از گذشته ادامه می‌دهم اصلاح ورودی شمالی شهر کرمان رعایت ضوابط ایمنی ساختمان، با جدیت دنبال می‌شود سرمایه‌هایی که در اختیار داریم را درست مدیریت کنیم تسهیل امور برای احیای بافت تاریخی ضروری است زیباترین زیباها خُلق زیباست